Older pedestrians’ perceptions of the outdoor environment in a year-round perspective

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2009
  2. Walking in old age: A year-round perspective on accessibility in the outdoor environment and effects of measures taken

    Hanna Wennberg, 2009, Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Teknik och samhälle. 182 s.

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)