Om preverbale adverbialer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Denne korte artikkelen tar for seg preverbale adverbialer, det vil si adverbialer som kan stå mellom det initiale leddet og det finitte verbet i setninger som i utgangspunktet skulle ha det finitte verbet på andre plass. Disse adverbialene modifiserer den proposisjonelle kjernen i utsagnet, noe som viser seg i at når et slikt adverbial står preverbalt, kan elementer som ikke inngår i den proposisjonelle kjernen, ikke opptre i domenet til det preverbale adverbialet. Syntaktisk sett er preverbale adverbialer fraser, ikke hoder, og jeg vil vise at det fins grunner til å anta at de er satt inn direkte i den preverbale posisjonen når de står foran det finitte verbet.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Språkstudier

Nyckelord

  • V2, preverbala adverbial, proposition, syntax, semantik
Bidragets titel på inmatningsspråkOn preverbal adverbials
Originalspråknorska
Sidor (från-till)161–178
TidskriftNorsk Lingvistisk Tidsskrift
Volym36
Utgivningsnummer1
StatusPublished - 2018
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa