Om självbiografins obestämdhet. Fakta/och eller fiktion. Dokument och/eller roman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bibtex

@article{f6a42a3dacb3440b852893e672506735,
title = "Om sj{\"a}lvbiografins obest{\"a}mdhet. Fakta/och eller fiktion. Dokument och/eller roman",
keywords = "autobiography, fiction, fact",
author = "{Haettner Aurelius}, Eva",
year = "1992",
language = "svenska",
journal = "Vest: tidskrift f{\"o}r vetenskapsstudier",
issn = "0283-6025",

}