On Observer-Based Control of Nonlinear Systems

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fler filtreringsmöjligheter