On the Margins: Migrants, Status Mobility and Recent Turns in Swedish Migration Politics

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Populärvetenskaplig sammanfattning

2008 infördes en reform inom svensk politik för arbetskraftsmigration som möjliggjorde för personer utanför EU att komma till Sverige för att arbeta om de erbjudits anställning oavsett utbildningsbakgrund. Reformen har fått mycket uppmärksamhet och ritat om kartan för svensk migrationspolitik. Till ett av de mindre utforskade områdena hör s.k. spårbyten, det vill säga möjligheten att med hjälp av ett arbetstillstånd ändra av grund för uppehållstillstånd utan att behöva återvända för asylsökande som fått avslag.

I denna avhandlingen studeras hur migranter använder och erfar spårbyten, vilka former som de tar samt vilka paralleller som kan dras till övriga tillfälliga arbetstillstånd.
För att studera spårbyten ansökningar om spårbyten analyserats samt migranter, organisationer och intressenter intervjuats både om reformen och spårbyten.

Studien visar att spårbyten kan förstås mot bakgrund av den svenska arbetskraftsmigrationspolitikens utpräglade öppna karaktär, där den arbetsgivarstyrda politiken öppnar upp kanaler för migranter att söka arbetstillstånd med hjälp av vänner, familj, och enskilda arbetsgivare inom sektorer som den tidigare arbetsmarknadsprövningen vidhöll stängda. Men samtidigt involverar spårbyten ett högt pris i form av beroendeställning, exkludering och långvariga perioder av osäkerhet och utvisningshot för migranter innan uppehållstillstånden kan bli permanenta.

Studiens resultat är relevanta för större grupper av migranter med tillfälliga uppehållstillstånd vars rätt att befinna sig i Sverige är bundna till arbete eller försörjning.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Nyckelord

Bidragets titel på inmatningsspråkI marginalerna: Migranter, statusbyten och förändringar inom svensk migrationspolitik
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2019 apr 26
UtgivningsortLund
Förlag
  • Lund University
Tryckta ISBN978-91-7895-036-2
Elektroniska ISBN978-91-7895-037-9
StatusPublished - 2019 apr 26
PublikationskategoriForskning

Bibliografisk information

Date: 2019-04-26 Time: 10:15 Place: Kulturens auditorium, Tegnersplatsen, Lund External reviewer(s) Name: Garcés-Mascareñas, Blanca Title: Associate Professor Affiliation: Universitat Barcelona and Barcelona Center for International Affairs ---