On-Conditionalism: On the verge of a new metaethical theory

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Cet article explore une nouvelle théorie méta-éthique selon laquelle les jugements de valeur sont des expressions d’une sorte de croyance conditionnelle de celui qui émet ces jugements. Les jugements de valeur expriment la croyance que quelque chose est le cas à condition de que quelque chose d’autre soit le cas. L’objectif est ici de parvenir à une meilleure compréhension de ce point de vue. À cette fin, ce travail met en évidence certain défis qu’il faudra relever. Le défi le plus pressant de cette théorie est surement de réussir à présenter une image plus claire de ces attitudes. Il est suggéré que ce qui pourrait nous aider à mieux comprendre la nature de ces attitudes, est de prêter attention à la distinction entre une «attitude dormant» et «attitude occurrent».
Detta arbete undersöker en ny metaetisk teori enligt vilken värdeutsagor uttrycker så kallade villkorliga föreställningar. Varje värdeutsaga uttrycker således föreställningen att något är fallet under förutsättning att något annat är fallet. Artikeln syftar till att nå en bättre förståelse av teorin genom att främst lyfta fram några av de utmaningar som teorin ställs inför. Den främsta av dessa utmaningar torde vara att öka vår föreståelse av dessa så-kallade ”på-villkor” föreställningar. Artikeln föreslår att skillnaden mellan så kallade "vilande attityder" (”dormant attitudes” och "rådande attityder" (”occurent attitudes”) bidrar till att belysa dessa villkorliga föreställningars natur.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Filosofi

Nyckelord

  • metaetik, misstagsteori, fiktionalism, kognitivism, expressivism
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)88-107
TidskriftLes Ateliers de l'éthique/The Ethics Forum
Volym2016:11
Utgåva nummer2-3
StatusPublished - 2017 nov 19
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data