OSL dating and luminescence characteristics of aeolian deposits and their source material in Dalarna, central Sweden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. Flygsand – ett outforskat miljöarkiv och landskapselement

    Helena Alexanderson, Martin Lund, Edyta Kalinska & Sara Florén

    Sveriges Geologiska Undersökning, SGU

    2013/01/012016/12/31

    Projekt: ForskningNationellt samarbete