Osteologisk analys av de brända benen i stensättningen från Älvros– fornlämning nr 7, Älvros sn, Älvros kyrkby 4:9, Härjedalens kommun, Jämtlands län. Reports in osteology 2010:4

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Bibtex

@book{e9544af055e24071b9e9c7cd0e435786,
title = "Osteologisk analys av de br{\"a}nda benen i stens{\"a}ttningen fr{\aa}n {\"A}lvros– fornl{\"a}mning nr 7, {\"A}lvros sn, {\"A}lvros kyrkby 4:9, H{\"a}rjedalens kommun, J{\"a}mtlands l{\"a}n. Reports in osteology 2010:4",
author = "Adam Boethius",
year = "2010",
language = "svenska",
volume = "2010:4",
publisher = "[Publisher information missing]",

}