Osteologisk analys av de brända benen i stensättningen från Älvros– fornlämning nr 7, Älvros sn, Älvros kyrkby 4:9, Härjedalens kommun, Jämtlands län. Reports in osteology 2010:4

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Fler filtreringsmöjligheter
  1. Osteologisk uppdragsforskning

    Ola Magnell

    2009/01/012013/12/31

    Projekt: Forskning