Osteologisk analys av djurben från ett sent vikingatida/tidigmedeltida gårdsläge vid Öllsjö

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Denna rapport behandlar den osteologiska analysen av djurbenen från en arkeologisk slutundersökning av Öllsjö by i fastigheten Öllsjö 6:22, Skepparslövs socken (L1990:5301), år 2002. Analysen omfattar ben från ett gårdsläge daterad till sen vikingatid-tidigmedeltid. Denna rapport redovisar resultaten från denna analys, samt från två kompletterande 14C-dateringar av ben från två grophus. Analysen har skett inom ramen för projektet ”Sheep O’Hoy: the zooarchaeology of Late Iron Age South Scandinavia” vid institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds Universitet. Projektet är finansierat av Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs minnesfond.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Arkeologi

Nyckelord

  • Öllsjö, Skåne, sen vikingatid, tidigmedeltid, grophus, djurben, animalosteologi, zooarkeologi
Originalspråksvenska
FörlagInstitutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet
Antal sidor53
StatusPublished - 2020 jun 1
PublikationskategoriForskning

Publikationsserier

NamnReports in Osteology
FörlagHistorisk osteologi, Inst. f. Arkeologi och Antikens historia, Lunds Universitet
Volym2020:2

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Related projects

Stella Macheridis

Berit Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

2019/02/012025/02/28

Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

Ola Magnell

2009/01/012013/12/31

Projekt: Forskning

Visa alla (2)