Osteologisk analys av djurben från ett sent vikingatida/tidigmedeltida gårdsläge vid Öllsjö

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Bibtex

@book{6d639b62927d4c2b9f6704abf496bc9b,
title = "Osteologisk analys av djurben fr{\aa}n ett sent vikingatida/tidigmedeltida g{\aa}rdsl{\"a}ge vid {\"O}llsj{\"o}",
abstract = "Denna rapport behandlar den osteologiska analysen av djurbenen fr{\aa}n en arkeologisk slutunders{\"o}kning av {\"O}llsj{\"o} by i fastigheten {\"O}llsj{\"o} 6:22, Skepparsl{\"o}vs socken (L1990:5301), {\aa}r 2002. Analysen omfattar ben fr{\aa}n ett g{\aa}rdsl{\"a}ge daterad till sen vikingatid-tidigmedeltid. Denna rapport redovisar resultaten fr{\aa}n denna analys, samt fr{\aa}n tv{\aa} kompletterande 14C-dateringar av ben fr{\aa}n tv{\aa} grophus. Analysen har skett inom ramen f{\"o}r projektet ”Sheep O’Hoy: the zooarchaeology of Late Iron Age South Scandinavia” vid institutionen f{\"o}r arkeologi och antikens historia, Lunds Universitet. Projektet {\"a}r finansierat av Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs minnesfond.",
keywords = "{\"O}llsj{\"o}, Sk{\aa}ne, sen vikingatid, tidigmedeltid, grophus, djurben, animalosteologi, zooarkeologi",
author = "Stella Macheridis",
year = "2020",
month = "6",
day = "1",
language = "svenska",
series = "Reports in Osteology",
publisher = "Institutionen f{\"o}r arkeologi och antikens historia, Lunds universitet",

}