Osteologisk analys av ett hornfragment från Bruksvallarna – fornlämning nr 23, Tännäs sn, Härjedalens kommun, Jämtlands län. Reports in osteology 2010:2

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Bibtex

@book{02821a8e41b148ee8d047067f73ebc1f,
title = "Osteologisk analys av ett hornfragment fr{\aa}n Bruksvallarna – fornl{\"a}mning nr 23, T{\"a}nn{\"a}s sn, H{\"a}rjedalens kommun, J{\"a}mtlands l{\"a}n. Reports in osteology 2010:2",
author = "Adam Boethius",
year = "2010",
language = "svenska",
volume = "2010:2",
publisher = "[Publisher information missing]",

}