På spaning efter idrottsdidaktik

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
För ämneslärarexamen krävs att studenterna ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. För lärarprogram med inriktning mot undervisning i Idrott och hälsa medför det att begreppet
idrottsdidaktik behöver tydliggöras. I denna avhandling behandlas idrottsdidaktik som begrepp och som redskap för reflektion över idrottsundervisning. Idrottsdidaktik härleds från didaktik och olika ämnesdidaktiska discipliner, däribland den idrottsdidaktiska. Utifrån härledningen konstrueras också ett idrottsdidaktiskt analysverktyg som används för att analysera kurslitteratur och undervisningsmodeller som förekommer vid lärarprogram med inriktning mot undervisning i skolämnet Idrott och hälsa. Särskilt fokuseras kurslitteratur som behandlar dans, orientering, simning och bollspel.

Detaljer

Författare
  • Katarina Schenker
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • Carlsson, Bo, handledare, Extern person
  • Jan-Eric Ekberg, handledare
Tilldelningsdatum2011 maj 27
Tryckta ISBN978-91-86295-12-7
StatusPublished - 2011
PublikationskategoriForskning