Parkinsons sjukdom – heterogen och komplex i sitt kliniska uttryck - Individuella kombinationer av symtom som ändrar sig över tid kräver behandlingsjusteringar och anpassningar

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bibtex

@article{a34c8daf96fc4b67b0f0a1518f2edb91,
title = "Parkinsons sjukdom – heterogen och komplex i sitt kliniska uttryck - Individuella kombinationer av symtom som {\"a}ndrar sig {\"o}ver tid kr{\"a}ver behandlingsjusteringar och anpassningar",
abstract = "Parkinsons sjukdom {\"a}r den n{\"a}st vanligaste neurodegenerativa sjukdomen. Lewykroppar med alfa-synuklein som huvudbest{\aa}ndsdel och f{\"o}rlust av dopaminerga nervceller i substantia nigra {\"a}r neuropatologiska k{\"a}nnetecken. Diagnosen baseras p{\aa} f{\"o}rekomst av bradykinesi och rigiditet eller vilotremor. Sjukdomen {\"a}r ocks{\aa} f{\"o}rknippadmed m{\aa}nga icke-motoriska symtom. Behandlingen baserar sig fr{\"a}mst p{\aa} farmakologisk behandling i syfte att {\"o}ka dopaminsignalering och neurokirurgisk djup hj{\"a}rnstimulering. Den progressiva sjukdomens symtomflora {\"a}ndrar sig{\"o}ver tid, vilket kr{\"a}ver behandlingsjusteringar och anpassningar. Patienter b{\"o}r f{\"o}ljas av l{\"a}kare, sjuksk{\"o}terska och multidisciplin{\"a}rt team med parkinsonexpertis.",
author = "Filip Bergquist and Anders Johansson and Nil Dizdar and H{\aa}kan Widner and Dag Nyholm and Per Odin and Per Svenningsson",
year = "2020",
month = mar,
day = "9",
language = "svenska",
volume = "117",
journal = "L{\"a}kartidningen",
issn = "0023-7205",
publisher = "Swedish Medical Association",

}