Patterns and Drivers of Regional Crop Production in Chad

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Jordbruk utgör den största ekonomiska sektorn och har den högsta sysselsättningsgraden i Tchad. Samtidigt så genomgår den hastiga förändringar på grund av populationsökning, institutionella reformer, konflikter i grannländerna, ökande globaliserade handelsnätverk, samt miljöförändringar. Men trots dess betydelse för lokala uppehällen och ekonomisk tillväxt, så är de specifika förändringsmönstrena och deras drivkrafter i jordbrukssektorn dåligt förstådda. Detta är främst ett resultat av den låga datatillgången och en avsaknad av omfattande forskningsprogram som angriper förändringarna i jordbrukssektorn på olika spatiala skalor. Genom att analysera jordbruksstatistik på en förbättrad detaljnivå så har den här avhandlingen kunnat visa hur jordbruksproduktionen förändras över tid samt mellan regionerna i Tchad. Den visar att jordbruksarealen har förändrats snabbare än skörden per areal, samt att förändringarna främst har realiserats genom abrupta processer, istället för gradvisa. Genom att använda den ökade detaljförståelsen för förändringsmönstrena, och med hjälp av en kombination av relevanta dataregister över hydrologi, demografi, utvecklingsbistånd, marknadspriser, konflikter, samt jordbrukstekniker, så har den här avhandlingen utvärderat potentiella förändringsfaktorer med en omfattning och detalj som inte har gjorts innan. Denna utvärdering har visat att variation i hydrologi, marknadspriser, samt matsäkerhet kan kopplas till variationer i jordbruksproduktionen. Genom att gå igenom beskrivningar av lokala jordbrukssamhällen, så har faktorer som materiellt och tekniska jordbruksstöd kunnat kopplas abrupta förändringar i jordbruksproduktionen i specifika områden. Skillnader i långtgående förändringar mellan de olika regionerna har förklarats genom skillnader i demografiska faktorer och erhållet utvecklingsbistånd. Dessa och liknande resultat är relevant för en ökad förståelse för hur jordbrukssamhällen i Tchad förändras, och hur strategier och interventioner kan utformas för att bättre assistera de lokala samhällena i deras mål. Mer specifikt så kan metoderna användas för utvärdera särskilda händelser eller strateger, och för att förbättra säsongsbaserade förutsägelser om jordbruksproduktion och mattillgänglighet. Förutom i Tchad så är resultaten även relevanta i stora delar av Sahel, där agronomiska, ekologiska och samhällsekonomiska förhållanden delar många grundläggande faktorer

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Miljöledning

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Sponsorer för avhandling
  • Swedish Research Council
  • SIDA, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
  • Crafoordska stiftelsen
Tilldelningsdatum2019 jan 18
UtgivningsortLund
Förlag
  • Faculty of Engineering, LTH at Lund University
Tryckta ISBN978-91-7753-938-4
Elektroniska ISBN978-91-7753-939-1
StatusPublished - 2018 dec 21
PublikationskategoriForskning

Relaterad forskningsoutput

Erik Nilsson & Cintia Uvo, 2018 aug 14, I : African Geographical Review.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Erik Nilsson, Hochrainer-Stigler, S., Mochizuki, J. & Cintia Bertacchi Uvo, 2016 nov 1, I : Environmental Development. 20, s. 15-30 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)