Personlig assistans - en arbetsrättslig limbo

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Abstract

Artikeln belyser hur personliga assistenter upplever sin arbetsmiljö och vilka möjligheter de anser sig ha, att påverka sina arbetsförhållanden utifrån ett rättssociologiskt perspektiv. Författaren länkar personliga assistenters arbetslivserfarenheter med några av de juridiska förutsättningarna, som gäller vid arbete i annans hem. Syftet är att utveckla förståelsen för vad
som händer vid dessa möten, då människor och juridik korsar varandra på ett arbetsrättsligt område, som i det närmsta verkar befinna sig i ett slags arbetsrättsligt ingenmansland. I artikeln diskuteras bland annat hur brukares och assistenters intressen kan tillgodoses, utan att den enas rättigheter inte kränker den andres?

Detaljer

Författare
  • Eva Schömer
Enheter & grupper
Externa organisationer
  • Linneaus University, Department of Accounting and Logistics
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Juridik och samhälle
  • Genusstudier
  • Arbetslivsstudier

Nyckelord

  • personliga assistenter , home care, kvinnodominerat arbete, obetalt hemarbete, privat-offentlig sfär
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)24
Antal sidor40
TidskriftArbetsmarknad & Arbetsliv
Volym23
Utgåva nummer3
StatusPublished - 2017 okt
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa

Related projects

Visa alla (1)