Personsäkerhet i tunnlar - Inventering

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Bibtex

@book{38152f3db2eb40c0aec1548bea78d47c,
title = "Persons{\"a}kerhet i tunnlar - Inventering",
abstract = "Banverket {\"a}ger och f{\"o}rvaltar ett stort antal tunnlar samtidigt som planering och byggande p{\aa}g{\aa}r f{\"o}r ett flertal tunnlar. Syftet med f{\"o}religgande arbete {\"a}r att {\"o}ka kunskapen och p{\aa} sikt f{\"o}rb{\"a}ttra och f{\"o}renkla processen ang{\aa}ende persons{\"a}kerhet i tunnlar. Rapporten beskriver det inventeringsarbete som utf{\"o}rts med avseende p{\aa} b{\aa}de befintliga och nya tunnlar med fokus p{\aa} persons{\"a}kerhet...",
author = "Alexander Cedergren and Peter Lundman and Anna Andr{\'e}n and Olle Olofsson",
year = "2009",
language = "svenska",
volume = "2009/6",
publisher = "Banverket, Borl{\"a}nge",

}