Politiken i krissamhället.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Bibtex

@book{0118161ad3194d9eb6508baf733f1832,
title = "Politiken i krissamh{\"a}llet.",
abstract = "Det svenska samh{\"a}llet har utvecklats till ett krissamh{\"a}lle. Ett av dess k{\"a}nnetecken {\"a}r att politiken blir annorlunda. Realpolitik och politisk retorik glider is{\"a}r. Kanske {\"a}r det en postmodern politik vi ser v{\"a}xa fram n{\"a}r politikens b{\aa}da v{\"a}rldar, den reella respektive virtuella politiska verkligheten, differentieras alltmer? Kravet p{\aa} sammanhang dem emellan f{\"o}rsvagas, f{\"o}rmedlingarna mellan dem uppl{\"o}ses, speglingarna f{\"o}rvrids och var och en f{\aa}r sin egen dynamik. Denna bok beskriver, analyserar och f{\"o}rs{\"o}ker f{\"o}rst{\aa} realpolitiken och den politiska retoriken i det svenska krissamh{\"a}llet. Ur ett perspektiv framst{\aa}r krissamh{\"a}llets politiska retorik som en cynisk exploatering av m{\"a}nniskors behov av framtidstro. Ur ett annat perspektiv f{\"o}refaller retoriken skapa handlingsutrymme i ett samh{\"a}lle dominerat av olika n{\"o}dv{\"a}ndigheter — ekonomiska, ekologiska, etnocentriska bland andra. Denna grundl{\"a}ggande mots{\"a}gelsefullhet {\"a}r i alla h{\"a}ndelser ett framtr{\"a}dande drag hos politiken i krissamh{\"a}llet.",
keywords = "krismedvetande, krissamh{\"a}lle, realpolitik, kris, politisk retorik, ekonomisk n{\"o}dv{\"a}ndighet, sociology, sociologi, sociology, educational sciences, krissamh{\"a}llet",
author = "Anders Persson",
year = "1997",
language = "svenska",
isbn = "9172032065",
publisher = "Carlsson Bokf{\"o}rlag",

}