Portrait of a Villain: Laban the Aramean in Rabbinic Literature

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Syftet med denna studie är att försöka förklara varför araméen Laban, vilken i Bibeln (Genesis) framstår som en ganska harmlös bifigur, i rabbinsk litteratur i allmänhet betraktas som en av Jakobs och därmed Israels stora fiender. Avhandlingen hävdar att bilden av Laban som en skurk utvecklats som ett resultat av rabbinsk hermeneutik och att de egenskaper som tillskrivs honom i rabbinsk litteratur inte valts p.g.a. ett särskilt intresse för hans person eller en önskan att förse honom med vissa i förväg uttänkta karakteristika utan istället är resultatet av interaktion mellan rabbinerna och bibeltexten varvid rabbinerna fyllde i de luckor de tyckte sig finna i bibeltexten och förklarade motsägelser med information från andra bibelverser och med idéer som de hämtade från sin teologi och ideologi. Studien visar att föreställningen att en viss individ är en skurk kan utvecklas som en följd av hermeneutik utan att den individen nödvändigtvis identifieras med en verklig, historisk fiende. Vidare visar den att en fiendebild kan uppkomma som en sidoeffekt av andra angelägenheter än ett intresse för själva skurken, en iakttagelse som drar uppmärksamhet till den roll som bibeltolkning spelade för uppkomsten av de åsikter och ideologier som speglas i den rabbinska litteraturen samt till det faktum att bibelexeges och ideologi är oskiljaktliga och ständigt interagerar med varandra. Bokens fyra huvudkapitel innehåller (1) en kort översikt över araméen Laban i Bibeln och den pre-rabbinska litteraturen, (2) den rabbinska tolkningen av Deut 26:5 och den roll denna har spelat för utvecklingen av bilden av Laban som ond, (3) en översikt över de rabbinska utläggningarna om Laban inom Jakob-Laban berättelsen återgivna i midrash-samlingarna till Genesis, (4) en narrativ analys av Jakob-Laban berättelsen i Targum Pseudo-Jonathan samt en översikt över hur Laban framställs i de övriga targumerna till Pentateuchen.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Religionshistoria

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2001 mar 30
Förlag
  • Peeters Publishers
StatusPublished - 2001
PublikationskategoriForskning