Preposisjoner og eierskapsrelasjoner : et menneskesentrert hierarki

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Bibtex

@inbook{8d9c669bf802423ebcf426b0813bc4c4,
title = "Preposisjoner og eierskapsrelasjoner : et menneskesentrert hierarki",
abstract = "Abstract in Norwegian At eierskap kan uttrykkes p{\aa} flere m{\aa}ter i spr{\aa}k, er kjent, og ogs{\aa} at ulike typer eierskapsrelasjoner uttrykkes ulikt innenfor ett og samme. Imidlertid finnes det noen misoppfatninger n{\aa}r det gjelder norsk, som at norsk bare har et rudiment{\ae}rt system for eierskapskategorier (Stolz et al. 2008). Vi viser at norsk tvert imot har et rikt system av kategorier og uttrykksformer. Videre ser vi ogs{\aa} p{\aa} de andre nordiske spr{\aa}kene, og finner til dels store forskjeller til tross for det n{\ae}re spr{\aa}klige slektskapet. V{\aa}rt fokus er eierskap uttrykt ved preposisjoner, og vi viser at det er et hierarki av eierskapsuttrykk, der de relasjonene som st{\aa}r mennesket n{\ae}rmest, har flest og mest komplekse uttrykk.",
keywords = "Tillh{\"o}righetsuttryck, possessiv, norska, skandinaviska, prepositioner",
author = "Marit Julien and {Bondi Johannessen}, Janne and Helge L{\o}drup",
note = "The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Swedish (015011001)",
year = "2014",
language = "norska",
isbn = "978-82-7099-795-4",
pages = "65--98",
editor = "{Bondi Johannessen}, Janne and Kristin Hagen",
booktitle = "Spr{\aa}k i Norge og nabolanda",
publisher = "Novus Forlag",

}