Professionernas farhågor om införandet av eJournal inom vuxenpsykiatrin i Region Skåne

Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

Bibtex

@conference{ab93066481694bb6b99663ac1ccdc5eb,
title = "Professionernas farh{\aa}gor om inf{\"o}randet av eJournal inom vuxenpsykiatrin i Region Sk{\aa}ne",
abstract = "H{\"o}sten 2015 var Region Sk{\aa}ne f{\"o}rst i Sverige med att l{\"a}gga till patientjournaler fr{\aa}n psykiatrin till inv{\aa}nartj{\"a}nsten eJournal. Genom tj{\"a}nsten, har alla patienter i den vuxenpsykiatriska v{\aa}rden i Region Sk{\aa}ne tillg{\aa}ng till sin journal via n{\"a}tet. Det finns lite kunskap om hur professioner na inom den psykiatriska v{\aa}rden f{\"o}rv{\"a}ntar sig att deras arbete kommer att p{\aa}verkas av den {\"o}kade transparens som patienternas tillg{\aa}ng till sin journal via internet inneb{\"a}r. Syftet med detta paper {\"a}r att unders{\"o}ka hur socionomer, l{\"a}kare, psykologer och sjuksk{\"o}terskor i vuxenpsykiatrin i Region Sk{\aa}ne f{\"o}rv{\"a}ntar sig att patienternas tillg{\aa}ng till eJournal kommer att f{\"o}r{\"a}ndra villkore n f{\"o}r det egna professionella arbetet. Empirin som presenteras h{\"a}rr{\"o}r fr{\aa}n en webbenk{\"a}t som skickades till samtliga anst{\"a}llda inom vuxenpsykiatrin i Region Sk{\aa}ne strax f{\"o}re inf{\"o}randet av tj{\"a}nsten. Svarsfrekvensen p{\aa} enk{\"a}ten var 29{\%} och f{\"o}rdelningen mellan de olika personalkategorierna {\"o}verensst{\"a}mmer v{\"a}l med andelen anst{\"a}llda i varje personalgrupp. Analysen visar dels att f{\"o}rv{\"a}ntningarna skiljersigmellan de olika professionerna och dels att professionerna f{\"o}rv{\"a}ntar sig att eJournal kommer att p{\aa}verka deras legitimitet, makten {\"o}ver journalen som arbetsverktyg samt patienternas f{\"o}rtroende f{\"o}r dem.",
keywords = "professioner , psykiatri, styrning utifr{\aa}n, legitimitet, f{\"o}rtroende",
author = "Lena Petersson and Gudbj{\"o}rg Erlingsdottir",
year = "2016",
month = "10",
day = "28",
language = "svenska",
note = "NORDPRO, NORDPRO ; Conference date: 27-10-2016 Through 28-11-2016",
url = "http://www.soch.lu.se/nordpro-2016/nordpro-konferensen-2016",

}