Pro-inflammatory S100 proteins are associated with glomerulonephritis and anti-dsDNA antibodies in systemic lupus erythematosus

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2017
  2. Studies on Cardiovascular Disease in Systemic Lupus Erythematosus

    Helena Tydén, 2017, Lund: Lund University: Faculty of Medicine. 119 s.

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)