Protest i traditionens namn: Den katolska traditionalistiska rörelsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Det finns en stark traditionalistisk rörelse inom katolska kyrkan. Bakgrunden är de reformer som genomfördes som ett resultat andra vatikankonciliet 1962-1965. Konciliet banade väg för en mer öppen form av katolicism, som av många konservativt sinnade katoliker uppfattades som ett avsteg från den katolska tron och traditionen. För att värna vad man uppfattar som den sanna katolicismen har dessa traditionalistiska grupper med Prästbrödraskapet S:t Pius X (SSPX) i spetsen byggt upp församlingar och missionscentra vid sidan av de etablerade katolska församlingarna. Sedan 1988, då rörelsens ledare, den emeriterade franske ärkebiskopen Marcel Lefebvre utan påvligt tillstånd låtit viga fyra av sina präster till biskopar och därmed ådragit sig exkommunikation, är rörelsen splittrad i en inom- och en utomkyrklig gren. I denna artikel kommer jag att belysa den traditionalistiska rörelsens uppkomst, utveckling och verksamhet och diskutera dess betydelse i dagens katolska kyrka.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Religionshistoria

Nyckelord

  • traditionalism, andra vatikankonciliet, förkonciliär, ärkebiskop Lefebvre, Benedictus XVI, S:t Petrusbrödraskapet, S:t Piusbrödraskapet, liturgireform, Ecclesia Dei, förkonciliär liturgi
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)253-272
TidskriftSvensk Teologisk Kvartalskrift
Volym96
Utgåva nummer3
StatusPublished - 2020 sep
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa

Bibliografisk information

Tema nr: Den europeiska katolicismens många skepnader

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data