Psychiatric telephone interview with parents for screening of childhood autism - tics, attention-deficit hyperactivity disorder and other comorbidities (A-TAC): Preliminary reliability and validity.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. On the validity of neurodevelopmental disorders

    Hansson, S. L., 2015, Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund. 156 s.

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)