Quantum Correlations and Temperature Fluctuations in Nanoscale Systems

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Den här avhandlingen berör två olika forskningsområden som är relaterade till fysiken för nanosystem. Det första området rör kvantkorrelationer och sammanflätning mellan elektroner i nanosystem, med ett särskilt fokus på hur man kan generera elektronisk orbital sammanflätning på tidsskalor mycket kortare än dekoherenstiden och hur man kan göra detektionen av sammanflätning enklare experimentellt. Det andra området rör värmetransport och temperaturfluktuationer i nanosystem, med ett särskilt fokus på hur man kan nyttja temperaturfluktuationer för kalorimetrisk detektion av enskilda partiklar. Avhandlingen omfattar totalt fem artiklar.

I artikel I föreslår vi ett kvantprickssystem för att generera och detektera, med hjälp av kotunnlingsprocesser, orbitalt sammanflätade par av elektroner på tidsskalor mycket kortare än dekoherenstiden.

I artikel II undersöker vi, med hjälp av sammanflätningsvittnen, det minimala antalet nollfrekvensströmkorskorrelationsmätningar som behövs för att detektera sammanflätning mellan två flygande qubits.

I artikel III undersöker vi energi- och temperaturfluktuationer, särskilt inverkan av laddningseffekter, i en metallisk ö som är tunnelkopplad till en normalmetallisk kontakt, en så kallad enelektronbox.

I artikel IV undersöker vi nanokvantkalorimetri och föreslår en uppställning bestående av en metallisk ö och en supraledande kontakt för att implementera en nanokalorimeter som kan detektera energier som överförs av tunnlande elektroner.

I artikel V undersöker vi fotontransportstatistiken för en mikrovågskavitet, inklusive korttidsstatistiken för enfotonemissioner och långtidsstatistiken för värmetransport genom kaviteten.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Den kondenserade materiens fysik

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2019 apr 26
Förlag
  • Lund University, Faculty of Science
Tryckta ISBN978-91-7895-046-1
Elektroniska ISBN978-91-7895-047-8
StatusPublished - 2019
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Fredrik Brange, Paul Menczel & Christian Flindt, 2019 feb 14, I: Physical Review B. 99, 8, 085418.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fredrik Brange, Peter Samuelsson, Bayan Karimi & Jukka P. Pekola, 2018, I: Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics. 98, 205414.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fredrik Brange, Ognjen Malkoc & Peter Samuelsson, 2017, I: Physical Review Letters. 118, 036804.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (5)