Rådgivare, vägledare och mäklare – om grundskolans roll och betydelse för gymnasievalet

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Bibtex

@inbook{4f1ca8779bcb4d18923d34055d295a4e,
title = "R{\aa}dgivare, v{\"a}gledare och m{\"a}klare – om grundskolans roll och betydelse f{\"o}r gymnasievalet",
abstract = "I en kontext av en generellt {\"o}kande v{\"a}lf{\"a}rdspluralism d{\"a}r medborgaren st{\"a}lls inf{\"o}r betydligt fler val {\"a}n tidigare, har det nyliberala t{\"a}nkes{\"a}ttet ocks{\aa} f{\aa}tt ett stort genomslag i det svenska utbildningssystemet. P{\aa} skolomr{\aa}det, som traditionellt dominerats av offentliga huvudm{\"a}n, ser vi idag en blandning mellan offentliga och privata akt{\"o}rer. Denna utveckling f{\aa}r som konsekvens att s{\aa}v{\"a}l de som {\"a}r verksamma inom utbildningssystemet som elever och deras f{\"o}r{\"a}ldrar beh{\"o}ver hitta nya f{\"o}rh{\aa}llningss{\"a}tt. F{\"o}r de yrkesverksamma inneb{\"a}r {\"o}kad konkurrens att de befinner sig i en verksamhet som antar rollen som marknadsakt{\"o}r d{\"a}r elever och deras f{\"o}r{\"a}ldrar alltmer blir betraktade som kunder. Utbildningssystemet har skapat lokala skolmarknader. Elever och deras f{\"o}r{\"a}ldrar {\aa}tnjuter {\"o}kade valm{\"o}jligheter men f{\aa}r samtidigt krav p{\aa} sig att s{\"a}tta sig in i och v{\"a}rdera olika alternativ. Ett tydligt exempel p{\aa} avreglering och marknadsanpassning i utbildningssystemet utg{\"o}rs av gymnasievalet. I detta kapitel uppm{\"a}rksammas den period som f{\"o}reg{\aa}r gymnasiestudier d{\aa} grundskoleelever med st{\"o}d fr{\aa}n skolpersonal m{\aa}ste v{\"a}lja den fortsatta studiev{\"a}gen p{\aa} sekund{\"a}r niv{\aa}. Vi inriktar oss p{\aa} gymnasieval genom att analysera vad {\"o}kade valm{\"o}jligheter kan inneb{\"a}ra f{\"o}r representanter f{\"o}r grundskolan i f{\"o}rh{\aa}llande till elevernas gymnasieval. Vi kommer att fokusera p{\aa} hur rektorer och studie- och yrkesv{\"a}gledare reflekterar kring sin roll utifr{\aa}n de f{\"o}r{\"a}ndringar som skett g{\"a}llande gymnasievalet. {\"O}vergripande pekar svaren att inslaget av informationsf{\"o}rmedling har intensifierats samtidigt som m{\aa}nga elever beh{\"o}ver ett mer handfast och omfattande st{\"o}d i att f{\"o}rh{\aa}lla sig till valet. Det finns en os{\"a}kerhet i hur skolrepresentanter ska f{\"o}rh{\aa}lla sig till gymnasievalet. Den tidigare rollen som informat{\"o}r utmanas av nya krav, f{\"o}rv{\"a}ntningar och dilemman vilket leder till att skolrepresentanter kan ta p{\aa} sig rollen som r{\aa}dgivare, v{\"a}gledare eller m{\"a}klare f{\"o}r att matcha elevens preferenser och f{\"o}ruts{\"a}ttningar med det komplexa utbud av program, inriktningar och skolor som erbjuds.",
keywords = "elever, medborgare, f{\"o}r{\"a}ldrar, utbildningssystem, privata akt{\"o}rer, offentliga akt{\"o}rer, nyliberallt t{\"a}nkes{\"a}tt, skomarknad, valm{\"o}jlighet, avreglering, marknadsanpassning, gymnasievalet, grundskoleelever, studiev{\"a}g, rektorer, studie- och yrkesv{\"a}gledare, r{\aa}dgivare, v{\"a}gledare, m{\"a}klare",
author = "Alexandru Panican and Torbj{\"o}rn Hjort and Teres Hj{\"a}rpe",
year = "2014",
language = "svenska",
isbn = "978-91-7473-862-9",
pages = "177--194",
editor = "Anders Persson and Roger Johansson",
booktitle = "Vetenskapliga perspektiv p{\aa} l{\"a}rande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang – utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet",
publisher = "Institutionen f{\"o}r utbildningsvetenskap, Lunds universitet",

}