Rätten som rum, kropp och kontext - Det konceptuella förtingligandets rättsvetenskapliga relevans

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Genom att beskriva rättens beroende av kontext och rumsliga och kroppsliga relationer i termer av förtingligande uttrycker jag i denna artikel en kognitionsvetenskaplig inriktning och relevans för ett bredare rättsvetenskapligt perspektiv på rättslig analys. Jag visar därmed, inte minst genom en rad exempel, på de begreppsliga lånens oundviklighet för rättsliga abstraktioner. Vi har ett behov av att reifiera rätten för att tala och tänka om den, men samtidigt kan man genom att bli mer medveten om dessa processer undvika vissa fallgropar och i någon mån påverka processen. Vi talar med andra ord om rätten som kropp, rumsliga relationer och kontext för att förstå den. Jag uppmärksammar därmed hur det i rätten finns en ’ontologisk politik’ som inte bara föreskriver vilka handlingar som är rättsligt legitima utan även i någon mån innefattar föreställningar om hur världen är och bör ordnas. Därigenom blir frågan om makt i förhållande till rättsliga koncept en naturlig följd. Den aktör som kan påverka rättens förtingligande och val av vilka begreppsliga lån som görs kommer även kunna påverka hur ett specifikt fenomen förstås och därmed regleras. Slutligen diskuterar jag, som en följd av rättens kontextuella beroende, hur rättslig ’konceptuell inlåsning’ kan förstås i termer av kontextuell eller samhällelig förändring.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Juridik och samhälle

Nyckelord

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)343-363
TidskriftTidsskrift for Rettsvitenskap
Volym126
Utgåva nummer3
StatusPublished - 2013
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Stefan Larsson, 2015, Gleerups Utbildning AB. 200 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (1)

Related projects

Håkan Hydén, Måns Svensson, Stefan Larsson & MARCIN DE KAMINSKI

KK-stiftelsen

2009/01/012013/12/31

Projekt: Forskning

Visa alla (1)