Rättens återgång och återkomst?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Syftet med denna artikel är att mot bakgrund av Michel Foucaults föreläsningsserier vid Collège de France från senare delen av 1970-talet bidra till diskussionerna om innebörden, och riktigheten, av hans tes om att rättens betydelse för den offentligt sanktionerade maktutövningen har avtagit i modern tid. Undersökningen av denna tes inbegriper även ett klargörande av Foucaults förståelse av rätten, en utredning av den roll som Foucault tilldelar rätten i den offentligt sanktionerade maktutövningen samt en utforskning av förhållandet mellan rätten och de kunskapsunderstödda maktutövningsmönster som enligt Foucault har blivit allt viktigare för den offentligt sanktionerade maktutövningen på bekostnad av rätten. Artikeln har som ambition att bidra till att tydliggöra de sätt på vilka Foucaults analyser av maktförhållanden kan användas för att studera rätten och den rättsliga diskursen.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Juridik

Nyckelord

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)15-40
TidskriftRetfærd: Nordisk juridisk tidsskrift
Volym4
Utgåva nummer131
StatusPublished - 2010
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data