Rättens utveckling i den globala byn

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Hittills har rättssociologi nästan uteslutande studerat rättens funktioner, utveckling och förändring inom dem samhälleliga ramar som inrättats i enlighet med den traditionella nationalstatens grundprinciper. Under de senare decennierna har det emellertid vuxit fram en omfattande metanationell verksamhet med sin egen utvecklingsmekanism och rationalitet, som i sitt verkningssätt tycks vara oberoende av de nationalstatliga handlingsparametrarna. Rätten är ett av de instrument som systematiskt tillämpas för att föra fram och vidmakthålla denna globala utveckling. De frågor som ligger i centrum för diskussionen på de kommande sidorna är huruvida den globaliserade överstatliga rätten skiljer sig från och påverkar den nationella rätten och vad denna utveckling på sikt innebär för rätten.

Detaljer

Författare
  • Reza Banakar
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Juridik och samhälle

Nyckelord

Bidragets titel på inmatningsspråkThe Development of Law in the Global Village
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)3-19
TidskriftRetfærd: Nordisk juridisk tidsskrift
Volym71
StatusPublished - 1995
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa