Reactivity of late transition metal complexes towards CO2 and other electrophiles

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
I en tid då vi är medvetna om problemen med beroendet av fossila material, både som energi- och råvarukälla, måste vi söka långsiktiga och miljömässigt hållbara lösningar. Katalys kan utgöra ett viktigt bidrag i detta arbete, då det möjliggör reaktioner som annars skulle vara svåra att genomföra på grund av en för hög energibarriär. I takt med den övriga teknologiska utvecklingen har även kemin utvecklats kraftigt under det senaste århundradet. För att fortsätta denna utveckling och skapa mer användbara reaktioner och applikationer för att lösa våra nya problem, måste vi arbeta mot en fördjupad förståelse av hur våra katalysatorer interagerar med olika substrat. Detta kan ske på olika sätt, men har i detta arbete främst skett genom studier av intermolekylära interaktioner och stökiometriska reaktioner. Mer specifikt har interaktionerna hos diverse övergångsmetallkomplex med koldioxid och elektrofiler detaljstuderats. Syntesen av särskilda pincettkomplex med nickel, palladium och platina har studerats och i viss mån förbättrats. Dessa föreningar har studerats i fasta tillståndet, både för sig själva och med avseende på deras interaktion med andra molekyler. Även reaktiviteten och den katalytiska aktiviteten hos guldföreningar har studerats för att nå en ökad insikt i deras roll i katalytiska applikationer.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Kemi

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2013 feb 15
Förlag
  • Department of Chemistry, Lund University
Tryckta ISBN978-91-7422-307-1
StatusPublished - 2012
PublikationskategoriForskning