Recension: Christer Hedin, Läran om den helige Ande hos Gregorios av Nyssa. Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2014. 176 s. ISBN 9789175806990.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Bibtex

@article{69bed5dd0dce4937ac69fbad6a960d40,
title = "Recension: Christer Hedin, L{\"a}ran om den helige Ande hos Gregorios av Nyssa. Skellefte{\aa}: Artos & Norma bokf{\"o}rlag 2014. 176 s. ISBN 9789175806990.",
author = "Annamaria Laviola-Svens{\"a}ter",
year = "2016",
language = "English",
volume = "31",
pages = "129--131",
journal = "Patristica Nordica Annuaria",
issn = "2001-2365",
publisher = "Avdelningen f{\"o}r kristendomens historia, Teologiska institutionen, Lunds universitet",

}