Re-exportförbud - ett genmäle till Ole-Andreas Rognstad

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bibtex

@article{70f8a61a0421489db5c214afd07b8834,
title = "Re-exportf{\"o}rbud - ett genm{\"a}le till Ole-Andreas Rognstad",
abstract = "Den naturliga inv{\"a}ndningen mot Ole-Andreas Rognstads kommentar i nummer 3 av ERT till min artikel om re-exportf{\"o}rbud {\"a}r att min artikeln inte behandlar en konflikt mellan Silhouette och konkurrensr{\"a}tten och jag p{\aa}st{\aa}r inte heller, som Rognstad g{\"o}r g{\"a}llande, att senare tids domar ger uttryck f{\"o}r ett nytt r{\"a}ttsl{\"a}ge i f{\"o}rh{\aa}llandet mellan varum{\"a}rkesr{\"a}tten och konkurrensr{\"a}tten. Syftet med artikeln {\"a}r, som klart anges i inledningen, att belysa behandlingen av re-exportf{\"o}rbud i gemenskapsr{\"a}tten f{\"o}r att svara p{\aa} en hypotetisk fr{\aa}ga: Hur hade Silhouette avgjorts om det var det p{\aa}st{\aa}dda re-exportf{\"o}rbudet som hade bed{\"o}mts och inte fr{\aa}gan om varum{\"a}rkeskonsumtion. Den fr{\aa}gan blev aldrig pr{\"o}vad av EG-domstolen.",
keywords = "parallellhandel, konkurrens, fria varur{\"o}relser, exportf{\"o}rbud, civilr{\"a}tt, private law",
author = "Lidgard, {Hans Henrik}",
year = "2000",
language = "svenska",
pages = "643",
journal = "Europar{\"a}ttslig tidskrift",
issn = "1403-8722",
publisher = "Europar{\"a}ttslig Tidskrift",
number = "4",

}