Reflektioner över svensk rättssociologis kunskapsobjekt och teoribildning: Om rättssociologi och Om normer - en recensionsartikel

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Juridik

Nyckelord

  • Rättssociologi, Normvetenskap, Rättsvetenskap, Sociologi, Juridisk teori, Juridisk metod, Funktionalism, Institutionell etnografi, Talcott Parsons, Dorothy Smith, Emile Durkheim, George Ritzer
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)481-516
Antal sidor36
TidskriftTidsskrift for Rettsvitenskap
Volym133
Utgåva nummer4
StatusPublished - 2020 okt 5
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data