Reflexiv fältarkeologi? Återsken av ett seminarium.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Bibtex

@book{d95656ac165f47cb89ae656780fa0ba0,
title = "Reflexiv f{\"a}ltarkeologi? {\AA}tersken av ett seminarium.",
abstract = "Hur undviker vi att fastna i gamla {"}sanningar{"}? Hur st{\"a}ller vi fr{\aa}gor som m{\"o}jligg{\"o}r {\"o}verraskande svar? Hur skapar vi ett arbetsklimat som stimulerar reflektion? Detta {\"a}r n{\aa}gra av de fr{\aa}gor som diskuteras i {"}Reflexiv f{\"a}ltarkeologi?{"}. I boken medverkar 33 f{\"o}rfattare varav flertalet {\"a}r verksamma inom uppdragsarkeologin. Boken tar pulsen p{\aa} dagens svenska f{\"a}ltarkeologi och f{\aa}ngar {\aa}sikter och erfarenheter som s{\"a}llan {\aa}terges i text.",
editor = "{\AA}sa Berggren and Mats Burstr{\"o}m",
year = "2002",
language = "svenska",
isbn = "9172092874",
publisher = "Riksantikvarie{\"a}mbetet",

}