Reformation & gudstjänst

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Bibtex

@book{6f7b929aef04477bbff89e764ab8d6fe,
title = "Reformation & gudstj{\"a}nst",
abstract = "Den reformation som inleddes f{\"o}r 500 {\aa}r sedan kom att inneb{\"a}ra betydande f{\"o}r{\"a}ndringar av gudstj{\"a}nstfirandet i Sverige. I {\aa}rets volym av Svenskt Gudstj{\"a}nstliv utforskar vi motiven, f{\"o}rloppen och konsekvenserna.Gudstj{\"a}nstreformernas motiv behandlas av Ragnar Holte och Thomas Girmalm. Holte tecknar den allm{\"a}nna bakgrunden i en artikel om Luther och Melanchthon och deras mest k{\"a}nda skrifter. Thomas Girmalm unders{\"o}ker vilken kyrkosyn som kommer till uttryck i Martin Luthers gudstj{\"a}nstordningar.Tv{\aa} artiklar skildrar b{\aa}de motiv och konkreta f{\"o}rlopp. Christer Pahlmblad presenterar de svenska reformatorernas kritik mot sakramentalier – sakramentsliknande vignings- och v{\"a}lsignelsehandlingar – och kommer ett tidigt evangelisk-lutherskt pr{\"a}stvigningsritual p{\aa} sp{\aa}ren. Mattias Lundberg utreder uppkomsten av det f{\"o}r svensk liturgi typiska ”m{\"a}ssandet” av prefation, instiftelseord och Fader v{\aa}r.P{\aa} 1930-talet h{\"a}mtade Gunnar Rosendal inspiration fr{\aa}n den svenska reformationen n{\"a}r han s{\"o}kte f{\"o}rnya gudstj{\"a}nstlivet. Hur detta mottogs av unga pr{\"a}ster i samtiden skildrar Christian Braw. Slutligen visar Stina Fallberg Sundmark hur sinnliga element i fromhetslivet som f{\"o}rsvann under 1500-talet nu h{\aa}ller p{\aa} att {\aa}terv{\"a}nda, bland annat genom den Fr{\"a}lsarkrans som Martin L{\"o}nnebo har skapat.Denna {\aa}rg{\aa}ng av Svenskt Gudstj{\"a}nstliv till{\"a}gnas professor em. Ragnar Holte p{\aa} 90-{\aa}rsdagen.",
keywords = "reformationen, gudstj{\"a}nst, liturgi",
editor = "Stephan Borgehammar",
year = "2017",
language = "svenska",
isbn = "978-91-7777-013-8",
series = "Svenskt gudstj{\"a}nstliv",
publisher = "Artos & Norma",
address = "Sverige",

}