Relation between human vasopressin 1a gene variance, fat intake, and diabetes.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2012
  2. THE VASOPRESSIN SYSTEM IN DIABETES MELLITUS, OBESITY AND THE METABOLIC SYNDROME

    Sofia Enhörning, 2012, Hypertension and Cardiovascular Disease. 140 s.

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)