Religiösa organisationer och civilsamhället

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Abstract

I kapitlet beskriver vi religionens plats i dagens svenska samhälle genom ett civilsamhällsperspektiv. Vi börjar med att visa hur civilsamhället beskrivits i förhållande till religion i Sverige samt i internationell forskning. Detta för att ge en bakgrund för att presentera och diskutera olika förklaringar till vad som avses med termen civilsamhälle. Vi tittar även på vad den offentliga administrationen och finansieringen av religiösa organisationer säger om deras roll i civilsamhället, innan vi avslutar med exempel från två aktuella forskningsområden i spänningsfältet mellan religiösa organisationer och civilsamhälle, nämligen religiösa organisationers plats i välfärdssystemet och religionsdialog. Genom att fokusera dessa två områden kan vi bättre förstå om och i så fall hur religiösa organisationer kan anses vara en del av civilsamhället och i vilken mån funktionell differentiering, det vill säga att samhällets institutioner blir att mer självständiga och specialiserade, fortfarande präglar religionens roll i det svenska samhället.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Sociologi

Nyckelord

Bidragets titel på inmatningsspråkReligious organization and civil society
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationSociologiska perspektiv på religion i Sverige
RedaktörerMia Lövheim, Magdalena Nordin
FörlagGleerups Utbildning AB
Sidor107-122
ISBN (tryckt)9789140690432
StatusPublished - 2015
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa