Religion och etnicitet

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Abstract

Religionssociologi är ett brett ämnesområde som belyser de sociala funktionerna av religion i dåtid likväl som i nutid. En av de nutida viktiga aspekterna av religionens sociala natur är dess förhållande till etnicitet. Etnicitet har under den senare delen av 1900-talet varit ett framträdande sätt att kategorisera grupper. Samtidigt har det framförts tankar om att denna form av social kategorisering skulle komma att tappa betydelse i moderna samhällen. Denna förutspådda tillbakagång för etnicitet har även menats gälla religion. Ingetdera har visat sig stämma och i dagens samhällen är såväl etnicitet som religion viktiga för förståelsen av individers tillvaro och för hur grupper konstrueras. Det som dock mer sällan uppmärksammas är det komplexa förhållande som råder mellan etnicitet och religion. Syftet med den följande texten är att presentera och diskutera detta, samt att visa hur religionen kan inkluderas och förstås inom det relativt nya utbildningsområdet IMER (Internationell Migration och Etniska Relationer).

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Religionsvetenskap

Nyckelord

Bidragets titel på inmatningsspråkReligion and Ethnicity
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationReligionssociologi i brytningstider: en vänbok till Curt Dahlgren
RedaktörerAnna Davidsson Bremborg, Göran Gustafsson, Gunilla Karlsson Hallonsten
FörlagLund Studies in Sociology of Religion
Sidor284-297
Volym7
ISBN (tryckt)91-974760-3-X
StatusPublished - 2009
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej

Publikationsserier

Namn
Volym7
ISSN (tryckt)1651-4432