Religion och migration

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Abstract

I kapitlet om religion sätts fenomenet religion i relation till IMER-fältet. Med kapitlet vill författaren lyfta fram den komplexitet som finns i begreppet religion i relation till migration och genom att problematisera begreppet religion - och begreppet IMER – visa hur en beredare förståelse skapas för hur dessa förhåller sig till varandra. Kapitlet börjar med en genomgång av vad religion kan vara bland annat utifrån olika nivåer och i relation till etnicitet, genus och ålder samt i förhållande till modernitet och sekularisering. Sedan presenteras hur religion utifrån denna komplexa förståelse kan kopplas till migration. Efter det lyfter författaren fram några teorier om hur religion påverkas av migration; bland annat hur migration hör samman med förändringar i religiositet hos individer och hur samfund anpassas efter det samhälle där de växer fram som en följd av migration. Dessutom ges en kort presentation av aktuell svensk forskningen på området. Kapitlet avslutas men en diskussion om hur religion inom IMER-fältet kan studeras genom att tex. visa på de svårigheter som följer av att studera förändring och att studera ett komplext fenomen som religion.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Religionsvetenskap

Nyckelord

Bidragets titel på inmatningsspråkReligion and Migration
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationIMER idag. Aktuella perspektiv på internationell migration och etniska relationer
RedaktörerBo Petersson, Christina Johansson
FörlagLiber
Sidor112-133
ISBN (tryckt)978-91-47-09877-4
StatusPublished - 2013
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa