Religiositet bland migranter : Sverige-chilenares förhållande till religion och samfund

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Bibtex

@phdthesis{1672e26799ba4374aebedf760b90eaa0,
title = "Religiositet bland migranter : Sverige-chilenares f{\"o}rh{\aa}llande till religion och samfund",
abstract = "Popular Abstract in Swedish I denna avhandling studeras f{\"o}r{\"a}ndringar i individers religiositet i samband med migration och vad som orsakar s{\aa}dana f{\"o}r{\"a}ndringar. Det huvudsakliga materialet f{\"o}r studien best{\aa}r av intervjuer med sverige-chilenare boende i Malm{\"o}-Lundomr{\aa}det, vilka ber{\"a}ttat om vad som skett med deras religiositet efter ankomsten till Sverige. I arbetet ing{\aa}r {\"a}ven en brevenk{\"a}t till sverige-chilenare med fr{\aa}gor om religion. F{\"o}r{\"a}ndringarna i dessa individers religiositet studeras utifr{\aa}n antagandet att religiositet {\"a}r ett fenomen som skapas, uppr{\"a}tth{\aa}lls och f{\"o}r{\"a}ndras genom social interaktion. I studien diskuteras {\"a}ven vad som kan ing{\aa} i begreppet religiositet och hur detta {\"a}r m{\"o}jligt att studera. B{\aa}de enk{\"a}tmaterialet och intervjuerna visar att religi{\"o}sa f{\"o}r{\"a}ndringar {\"a}r vanliga bland sverige-chilenarna. F{\"o}r{\"a}ndringarna g{\aa}r emellertid i olika riktningar, har olika styrka och ber{\"o}r olika aspekter av individernas religiositet. Som exempel kan n{\"a}mnas att f{\"o}r vissa har den religi{\"o}sa tillh{\"o}righeten f{\"o}r{\"a}ndrats radikalt, men den enskilda b{\"o}nen har inte gjort det i n{\aa}gon st{\"o}rre utstr{\"a}ckning. Vissa har minskat sitt gudstj{\"a}nstdeltagande, men detta har inte inneburit f{\"o}r{\"a}ndringar i tron. I intervjumaterialet framkommer att dessa f{\"o}r{\"a}ndringar h{\"o}r samman med hur den individuella livssituationen f{\"o}r de intervjuade f{\"o}r{\"a}ndrats som en f{\"o}ljd b{\aa}de av migrationen och av tidens g{\aa}ng. F{\"o}r{\"a}ndringarna i religiositet h{\"o}r {\"a}ven samman med hur de sociala strukturerna, t.ex. familjen, f{\"o}rsamlingen, eller samh{\"a}llet i stort, kring de intervjuade f{\"o}r{\"a}ndrats som en f{\"o}ljd av migrationen.",
keywords = "religious faith, life crisis, life change, religious communions, socioreligious structures, Thomas Luckmann, Peter Berger, plausibility structures, socialisation, Swedish-chileans, Migration, religiosity, Social structures, Sociala strukturer, Theology, Teologi",
author = "Magdalena Nordin",
note = "Defence details Date: 2004-04-02 Time: 10:15 Place: Carolinasalen, Kungshuset, Lundag{\aa}rd, Lund, Sweden External reviewer(s) Name: Straarup, J{\"o}rgen Title: Prof Affiliation: Institution for Religious studies, University of Ume{\aa} --- The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)",
year = "2004",
language = "svenska",
isbn = "91-974760-1-3",
series = "Lunds Studies in Sociology of Religion",
publisher = "Centre for Theology and Religious Studies, Lund University",
school = "Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap",

}