Remissyttrande: Svar till promemorian Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (utkast till lagrådsremiss)

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Juridik

Nyckelord

  • Remissyttrande, Folkrätt, Förvaltningsrätt
Originalspråksvenska
StatusPublished - 2016
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data