Renewing power: Including global asymmetries within the system boundaries of solar photovoltaic technology

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Solceller är en eftertraktad teknik för att mildra de globala klimatförändringarna. Samtidigt finns det en växande oro att denna teknik är både skadlig för miljön och orättvist fördelad i världsekonomin. Forskare och miljöaktivister är oeniga i frågan om en global maktrelation är ofrånkomligt kopplad till solcellsteknik. Denna avhandling undersöker i vilken utsträckning de globala sociala och materiella förutsättningarna för solcellsteknik står i motsättning till den konventionella uppfattningen av vad solteknik är. Avhandlingen baseras på insikter från både ekologisk ekonomi och teknikfilosofi och erbjuder ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att förstå solteknikens globala maktdimension. Den centrala frågan är huruvida ’ekologiskt ojämnt utbyte’ är en nödvändig förutsättning för storskalig utveckling av solteknik. Teorin om ekologiskt ojämnt utbyte förklarar hur rikare nationer i världsekonomin förlitar sig på en nettoimport av resurser för att upprätthålla höga konsumtionsnivåer, samtidigt som stora delar av deras miljöbelastning förskjuts till fattigare nationer. Denna teori testas i en livscykelanalys-baserad beräkning av ekologiskt ojämnt utbyte mellan Tyskland och Kina under den globala solcellsmarknadens framväxt 2002-2018. Teorin testas även genom en tillämpning av begreppet ’krafttäthet’ på fyra ledande solkraftsnationers ambitioner att installera solcellsteknik (Kina, Tyskland, Indien, Italien). Resultaten visar hur storskalig utveckling av solkraftsteknik kräver en asymmetrisk fördelning av resurser i världsekonomin lika mycket som det kräver kisel, elektriska komponenter, ingenjörer och direkt solljus. Att beslutsfattare tenderar att bortse från detta är troligtvis ett symptom på ’maskinfetischism’. Denna kulturella synvilla maskerar de globala ojämlikheterna i den framväxande nya energiregimen samtidigt som den hindrar oss från att förstå vad modern teknik egentligen är.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2021 apr 28
UtgivningsortLund
Förlag
  • Lund University
Tryckta ISBN978-91-7895-799-6
Elektroniska ISBN978-91-7895-800-9
StatusPublished - 2021 mar 30
PublikationskategoriForskning

Bibliografisk information

Defence details Date: 2021-04-28 Time: 15:00 Place: online, möteslänk finns tillgänglig via biträdande universitetslektor Vasna Ramasar (vasna.ramasar@hek.lu.se) External reviewer(s) Name: Winner, Langdon Title: Professor Affiliation: Rensselaer Polytechnic Institute ---

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data