Resenärernas värdering av kvalitetsfunktioner vid bytespunkter - Värderingsstudie

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Väl fungerande bytespunkter är viktiga för kollektivtrafikens konkurrenskraft. Själva bytet, som är en del av varje resa, kan upplevas som en stor del av reskedjan, varför det är viktigt att bytestiden minimeras men även att bytespunkten erbjuder så hög komfort- och servicenivå som möjligt. Våra kunskaper om vilka kvaliteter som är viktiga i bytespunkter samt hur viktiga dessa är i förhållande till andra egenskaper hos infrastrukturen är dock bristfälliga. Det övergripande syftet med projektet är därför att öka våra kunskaper inom ämnet. I projektet ingår att analysera resenärernas betalningsvilja för olika kvaliteter, vilket har varit syftet med denna rapport. Målet är att dessa värderingar, kompletterade med befintlig kunskap, skall kunna implementeras i Trafikverkets beräknings¬modell för samhällsekonomisk värdering av nya eller förbättrade bytespunkter.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Infrastrukturteknik

Nyckelord

Originalspråksvenska
FörlagLund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Traffic and Roads, Lund, Sweden
Antal sidor62
VolymBulletin 266 / 3000
StatusPublished - 2011
PublikationskategoriForskning

Publikationsserier

NamnBulletin 266 / 3000
VolymBulletin 266 / 3000
ISSN (tryckt)1653-1930

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data