Resenärers värdering av kvalitetsfunktioner vid bytespunkter - Tillämpningsrapport

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Väl fungerande bytespunkter är viktiga för kollektivtrafikens konkurrenskraft. Själva bytet, som är en del av varje resa, kan upplevas som en stor del av reskedjan, varför det är viktigt att bytestiden minimeras men även att bytespunkten erbjuder så hög komfort- och servicenivå som möjligt. Grunden för projektet är konstaterandet att våra kunskaper är bristfälliga när det gäller hur viktig bytespunktens egenskaper är i förhållande till andra egenskaper hos infra-strukturen, samt vilka komfortfaktorer som är viktigast. Det finns viss forskning inom områ-det. Vi kan dock konstatera att en heltäckande bild saknas och att forskningen inte tillämpas. Denna rapport utgör tredje och sista delen i ett FUD-projekt avseende värdering av kvalitets-funktioner vid bytespunkter. Syftet med denna rapport är tillämpa framtagna analysresultat i ett antal beräkningsexempel.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Infrastrukturteknik

Nyckelord

Originalspråksvenska
FörlagLund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Traffic and Roads, Lund, Sweden
Antal sidor16
VolymBulletin 267 / 3000
StatusPublished - 2011
PublikationskategoriPopulärvetenskap

Publikationsserier

NamnBulletin 267 / 3000
VolymBulletin 267 / 3000
ISSN (tryckt)1653-1930

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data