Retorisk analys och Nya testamentet. En kort presentation

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Abstract

Genom bevarade handböcker och skrifter vet vi idag mycket om tal och talutbildning i antiken. Denna kunskap kan vi idag använda som analysredskap. Jag beskriver i denna korta översikt de mest elementära dragen i antik retorik och ger exempel på hur den bidrar till tolkningen av NT. Den retoriska textanalysen hjälper så
* att se argumentationsflödet i texten
* att upptäcka textens funktion
* att spåra författarens syfte
* att rekonstruera den situation och de problem som gav upphov till texten i fråga
* att fastställa det budskap författaren en gång ville förmedla till sina hörare/läsare.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Filosofi, etik och religion

Nyckelord

Originalspråksvenska
Sidor167-175
Volym70
Nummer4
Tidskrift/dags-eller nyhetstidningSvensk Teologisk Kvartalskrift
FörlagTeologiska institutionen, Lunds universitet
StatusPublished - 1994
PublikationskategoriPopulärvetenskap