Review of André Swanström, Separatistledare i 1700-talets Österbotten

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Abstract

Swanströms doktorsavhandling undersöker fyra aspekter på den separatistiska rörelsen i Österbotten utifrån Catharina Asplund, Abraham Achrenius, Johan Bullich och Friedrich Basilier. Avsnitten präglas av personernas anknytning till maktperspektiv, apokalyptik och själavård, uppror och mental ohälsa, resp. ekonomiska svårigheter. Förf. har bearbetat obeaktat material och kombinerat det med välbekanta källor. Avhandlingen bär prägel av pionjärinsats. Bristande redovisning av det juridiska regelverket gör det ibland svårt att orientera sig, och för med sig oklarheter i definitionen av separatist och separatistledare. Bristerna har dock inte menligt inverkat på resultatet. Kritiken mot definitioner och representativitet kan därför inskränkas till att gälla avhandlingens huvudrubrik.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Religionsvetenskap

Nyckelord

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)180-187
TidskriftKyrkohistorisk årsskrift
Volym2004
StatusPublished - 2004
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej