Review of D. Kremendahl. Die Botschaft der Form. Zum Verhältnis von antiker Epistolographie und Rhetorik im Galaterbrief (Novum Testamentum et Orbis Antiquus, 46)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Abstract

Denna avhandling tar upp frågan om det epistolografiska formuläret, genrefrågan, den retoriska dispositionen i Galaterbrevet samt sammanfattar på ett bra sätt resultaten. Bokens titel antyder redan huvudresultatet av undersökningen, nämligen att själva den yttre formen har större betydelse för budskapet än man vanligtvis tillmäter denna. Och här är det alltså fråga om den epistolografiska som man inom forskningen behandlat ofta som en entitet nästan åtskild från retoriken. K:s tes är att epistolografi och retorisk analys måste kombineras för att komma åt en helhetsanalys av Galaterbrevet. Det är lätt att instämma i denna tes. Det är dock tveksamt om K. gör rätt när han bortser från paraenesen i Gal 5:7-6:18 för genrebestämningen. Att klassificera denna del enbart som ett preciserande tillägg är otillfredsställande. Huvudpoängen brukar i retoriska sammanhang komma eller åtminstone upprepas på slutet. Grundproblemet är att K. aldrig definierar begreppet paraenes, någon typ av förmaning att handla på ett visst sätt, vilket i sin tur leder till att K. avvisar den deliberativa genren för Galaterbrevet.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Filosofi, etik och religion

Nyckelord

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)52-53
TidskriftSvensk Teologisk Kvartalskrift
Volym79
Utgåva nummer1
StatusPublished - 2003
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej