Review of Sven Thidevall, Folkkyrkan, vision och verklighet. Ett folkkyrkligt reformprograms öden 1928–1932. Uppsala 2000

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Abstract

Thidevalls avhandling i kyrkohistoria utgår från Svenska kyrkans möte med det moderna samhället. Hypotesen är att Svenska kyrkan fick sina strukturer präglade av andra intressen än biskopsmotionens reformprogram 1929. Detta program sätts in i sin kyrkopolitiska närkontext med nya kommunallagar, församlingsstyrelselag, Kungl. Maj:ts beslut att ge Lilla katekesen större utrymme i folkskolan, och överförandet av den kyrkliga jordens förvaltning till de lokala kyrkokommunerna. Huvudrubriken är tveksam. Det är inte någon vision utan ett konkret reformprogram som ställs mot verkligheten. Diskussionen med tidigare forskning är ibland väl knapp, och en del relevant litteratur saknas. Referenser saknas också till den samtida debatten om kyrkorätten. Förf. har lyckats att genom en fördjupad läsning anlägga nya aspekter och få fram nya resultat av ett tidigare känt material. Genom att kombinera biskopsmotionen med särskilt församlingsstyrelselagens tillkomst och regleringen av den kyrkliga egendomsfrågan har han fördjupat förståelsen både av händelseförloppet 1928–32 och av utvecklingen av folkkyrkokomplexet fram till vår egen tid.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Religionsvetenskap
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)294-298
TidskriftKyrkohistorisk årsskrift
Volym2000
StatusPublished - 2000
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej