Revising the link between proton-pump inhibitors and risk of acute myocardial infarction-a case-crossover analysis.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter