Risk & Risici

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Abstract

Denna volym tar upp ett flertal aktuella frågor och problem inom samtida risk- och beslutsforskning. Frågor och problem som inte endast har med en enskild riskfråga att göra utan som är av mer allmän natur. De måste hanteras och diskuteras oavsett om man primärt
är intresserad av nanoteknologi, genmodifiering eller klimatfrågor. Det finns många sätt att ordna bidragen i en antologi på, till exempel tematiskt, lexikografiskt och fackvetenskapligt. Denna bok skulle också ha kunnat tudelas efter vilket språk författarna valt att skriva på, danska eller svenska, men det skulle ha förstört poängen med att ge ut en tvåspråkig antologi. Vårt givande dansk-svenska samarbete, som inleddes 2001 i Lund, har, med sina möjligheter och risker, varit genuint tvåspråkigt och givande flervetenskapligt. Av dessa och andra skäl har vi valt att placera bidragen i en slumpmässig ordning. Alla är inte intresserade av allting.
Vi har därför gjort en analytisk innehållsförteckning som är tänkt att kittla nyfikenheten och samtidigt vara ett beslutshjälpmedel.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Medicinsk etik
  • Filosofi

Nyckelord

Originalspråksvenska
FörlagBokförlaget Nya Doxa
Antal sidor318
ISBN (tryckt)978-91-578-0518-8
StatusPublished - 2008
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data